2017-06-26

Om ABM Resurs

ABM – står för samverkan mellan arkiv – bibliotek – museer, och vad gäller ABM Resurs Västernorrland så är det just detta som är vårt uppdrag – samverkan!

Uppdrag

Syftet med ABM Resurs, som bildades i början av 2000-talet, är framförallt att stimulera till samverkan mellan arkiv, bibliotek, museer, föreningsliv m.fl. i länet.

Fokus för arbetet är:

  • Gemensam fortbildning
  • Nätverksbyggande
  • Omvärldsbevakning
  • Tillväxt och IT-frågor

Bakom ABM Resurs finns Riksarkivet Landsarkivet i Härnösand, Länsbiblioteket Västernorrland, Murberget Länsmuseet Västernorrland samt Landstinget Västernorrland.

 

Vill du veta mer om verksamheten, kontakta någon av följande;

Sofia Lundin, sofia.lundin@lvn.se,
Kulturarvskonsulent Landstinget Västernorrland, 070-321 09 59

Per-Erik Wik, per-erik.wik@lvn.se,
Länsbiblioteket Landstinget Västernorrland, 0611-845 01

Bengt Wittgren, bengt.wittgren@murberget.se,
Murberget Länsmuseet Västernorrland, 0611-886 88

Lina Marklund, lina.marklund@riksarkivet.se,
Riksarkivet Landsarkivet i Härnösand, 010-476 80 84

Frida Hägglund, frida.hagglund@riksarkivet.se,
Riksarkivet Landsarkivet i Härnösand, 010-476 81 36

E-post abm@murberget.se