Seminarium om upphovsrätt 27 september 2016

Tisdagen den 27 september bänkade sig närmare trettio personer i Sambibliotekets Olof Högbergsal för att lyssna till Catharina Ekdahl från Digisam. Vi fick en grundlig och samtidigt underhållande genomgång av upphovsrättslagen samt Digisams arbete med att underlätta arbetet med upphovsrättsligt skyddat material för våra kulturarvsinstitutioner. Läs Per-Eriks rapport från seminariet här. Se Catharinas presentation som Read more about Seminarium om upphovsrätt 27 september 2016[…]

Arkivnätverksträff på Murberget 17 maj 2016

Den 17 maj samlades ett 20-tal arkivintresserade på Murberget för att lyssna till och diskutera arkivspörsmål. Dagen inleddes av att Karin Bredenberg höll ett föredrag om FGS (Förvaltningsgemensamma specifikationer). Efter lunch höll Ulrika Sturesdotter Andersson, jurist på Riksarkivet, ett föredrag om statstjänstemannarollen och den statliga värdegrunden. Christian Bajomi, IT-samordnare på Murberget, och Lina Marklund avslutade Read more about Arkivnätverksträff på Murberget 17 maj 2016[…]